Komponenty

  W tym dziale znajdzesz komponenty do Borland C++ Builder, które w dużym stopniu ułatwią Ci pracę i rozszeżą możliwości. Większość komponentów jest pisana w Delphi dlatego mogą być stosowane również przez osoby piszące programy w Delphi.


cool.zip Rozmiar: 40 Kb
ściągnij

CoolForm:
Rodzaj: formularz.

Komponent napisany w Delphi działa w Borland C++ Builder 1, 3, 4. Komponent pozwala tworzyć formularze o dowolnych kształtach poprzez wstawienie bitmapy i zdefiniowaniu jednego koloru jako przeźroczystego. Rozmiar pliku: 39 260 bajtów. W razie problemów z dodaniem komponetu do palety proszę o kontakt.

bmshap.zip Rozmiar: 94 Kb
ściągnij

BmShapedForm:
Rodzaj: formularz.

Komponent napisany w Borland C++ Builder działa w Borland C++ Builder 4, być może będzie działał również w innych wersjach programu. Przeznaczenie komponentu jest takie samo jak 'CoolForm'. BmShapedForm jest prostszy w obsłudze niż 'CoolForm' jednak nie jest tak sprawny. W trakcie odświeżania formularza, w niektórych sytuacjach komponent wstrzymuje działanie aplikacji nawet na kilka sekund (w zależności od możliwości komputera). Rozmiar pliku: 93 661 bajtów. W razie problemów z dodaniem komponetu do palety proszę o kontakt.

mypc.zip Rozmiar: 18 Kb
ściągnij

MyPageControl:
Rodzaj: PageControl.

Komponent napisany w Borland C++ Builder działa w każdej wersji programu. Przeznaczenie komponentu jest takie samo jak komponentów 'TabControl' i 'PageControl', jednak wymienione komponenty pozwalają na umieszczanie zakładek na każdej krawędzi. Te nowe style mogą być dodane w czasie pracy programu, ale przy poziomym umieszczeniu nie ulegną obróceniu fonty. Komponent 'MyPageControl' rozwiązuje ten problem. Komponent wywodzi się z klasy "TPageControl". Rozmiar pliku: 17 624 bajtów. W razie problemów z dodaniem komponetu do palety proszę o kontakt.

mypc.zip Rozmiar: 84 Kb
ściągnij

REdit:
Rodzaj: Edit.

Komponent napisany w Borland C++ Builder działa w każdej wersji programu. Przeznaczenie komponentu jest takie samo jak komponentów 'Edit'. REdit jednak umieszcza wpisywane tekst nie z lewej strony, jak to jest w 'Edit', lecz po stronie prawej. Komponent wywodzi się z klasy "TRichEdit". Rozmiar pliku: 83 756 bajtów. W razie problemów z dodaniem komponentu do palety proszę o kontakt.

CBLabel.zip Rozmiar: 4 Kb
ściągnij

CBLabel:
Rodzaj: Label.

Komponent napisany w BCB 4, w oparciu o klasę TLabel. Opis tworzenia komponentu znajduje się w dziale - teoria - tworzenie komponentów. Jest to zmieniona wersja komponentu Label, tekst jest wyświetlany litera po literze. Rozmiar pliku: 4 536 bajtów. W razie problemów z dodaniem komponentu do palety proszę o kontakt.

ściągnij

FileSearch:
Rodzaj: API.

Komponent mojego autorstwa napisany w BCB 4 i BCB 6, w oparciu o klasę TComponent. Komponent służy do wyszukiwania folderów podfolderów i plików. Podaje dokładne informacje o wyszukanych plikach takie jak: nazwa, rozszerzenie, rozmiar oraz data i czas utworzenia. Wyniki mogą zostać zaindeksowane w obiektach typu: TStringList, TListBox, TComboBox oraz TListView. W archiwum ZIP oprócz komponentów dla BCB 4 i BCB 6 znajduje się przykładowy program wykorzystujący ten komponent. Projekt programu został napisany w BCB 6. Sposób w jaki został napisany komponent pozwala na wykorzystanie go (po drobnych modyfikacjach) wew wszystkich wersjach BCB. W zasadzie komponent został napisany w oparciu o poradę zamieszczoną w dziale: porady | różne | wyszukiwanie folderów, podfolderów i plików. Rozmiar pliku: 243,59 KB. W razie problemów z dodaniem komponentu do palety proszę o kontakt.


ściągnij

TSkiner:

Komponent TSkiner służy do nakładania na okno formularza maski lub jeśli ktoś woli skórki. Skórka składa się z elementów od 1 do 12. Komponent obsługuje tylko plik w formacie *.BMP, obsługuje przeźroczystość bitmap jak również przeźroczystość formularza, dzięki temu możliwe jest tworzenie formularza wyposażonego w skórki o dowolnym kształcie. Został on stworzony w taki sposób, żeby obsługiwać minimalizację, maksymalizację i zamykanie formularza, za pośrednictwem własnych (zdefiniowanych przez użytkownika) ikonek.

ściągnij TPicButton Komponent TPicButton działa jak każdy komponent typu TButton, można jednak do niego wczytywać grafikę w formacie *.bmp i w ten sposób tworzyć właśne niepowtarzalnie wyglądające przyciski. Komponent posiada również tryb przełącznika, co sprawia, że może działać podobnie do komponentu TCheckBox.

komponent
ściągnij

TWykresFX:Autor: Marek Pietrucha
Komponent specjalnie przygotowany do łatwego rysowania wykresów funkcji ciągłych. Pozwala także na obliczenie wartości dowolnego wyrażenia.
Komentarz Cyfrowego Barona: Bardzo dobrze napisany komponent, nad którym autor dużo się napracował. Komponent instaluje się bezproblemowo poprzez dołączony plik: PTWykresFX.bpk.
Do komponentu dołączony jest opis jego użycia w formacie *.rtf.
Opis komponentu.


ściągnij

TLangcb:

Komponent TLangcb służy do tworzenia programów w różnych wersjach językowych, komponent działa w dwóch trybach, pierwszy tryb to wygenerowanie plików językowych na podstawie listy języków, z tym że generując nawet kilka plików językowych, np. dla języków angielskiego, niemieckiego i polskiego zostaną w nich zapisane takie nazwy etykiet jakie mają komponenty na formularzu, więc wyjaśniam tutaj, że komponent nie tłumaczy nazw etykiet, a tylko w trybie pierwszym generuje pliki językowe i w każdym pliku umieszcza to samo, tłumaczenia należy dokonać ręcznie, otwierając pliki np. w Notatniku, ponieważ są to pliki tekstowe (niezależnie od rozszerzenia jaki zostanie im nadane) i posiadają strukturę plików *.ini. Drugi tryb pracy - główny - jest bardziej złożony, polega on na wczytywaniu wybranego pliku i zmianie nazw etykiet komponentów znajdujących się na formularzu, nazwy etykiet są zmieniane na podstawie wygenerowanego pliku językowego, zmiany te są dokonywane automatycznie przez komponent, poprzez wywołanie pojedynczego polecenia. Oprócz zmian nazw etykiet na wybrany język komponent może wygenerować własne menu językowe i podłączyć je pod wybraną pozycję w MainMenu, w ten sposób pojawi się automatycznie lista języków w menu, gdzie po kliknięciu na wybraną pozycję można dokonać zmiany języka. Komponent może obsługiwać teoretycznie nieograniczoną liczbę formularzy, poprzez umieszczenie na każdym formularzu odrębnego komponentu, można je jednak ze sobą połączyć poprze wybranie odpowiedniej właściwości w komponencie i w ten sposób sterować wszystkimi komponentami w programie poprzez tylko jeden komponent.