CYFROWY BARON • PROGRAMOWANIE • Zobacz wątek - Kurs Praktyczny: Baza Danych, problem z klasa.cpp

Kurs Praktyczny: Baza Danych, problem z klasa.cpp

Problemy związane z tworzeniem i zarządzaniem programami bazo-danowymi.
Regulamin działu


Zadając pytania dotyczące baz danych należy podawać szczegółowe informacje o bazie danych nad którą się pracuje, czyli:

 • Rodzaj serwera bazodanowego: MySql, MSSQL, Oracle itp.
 • Wersja bazy danych
 • Technologia bazodanowa używana w programie: ADO, DbExpress, InterBase
 • Komponenty użyte do zestawienia połączenia: ADOConnection, SqlConnection
 • Sposób zestawienia komponentów bazodanowych np. DataSet - DataSource - DbGrid lub DataSet - DataSetProvider - ClientDataSet - DataSource - DbGrid
 • Jeżeli używane były biblioteki innych firm niż Borland, CodeGeer i Embarcadero proszę podać ich nazwy, numer wersji i adres źródła.

Kurs Praktyczny: Baza Danych, problem z klasa.cpp

Nowy postprzez Tuzantar » poniedziałek, 6 grudnia 2010, 20:03

Witam
Postanowiłem nauczyć się pisania BD, korzystając z poradnika http://programowanie.cal.pl/cyfbar/kurs2.html
korzystam z C++Builder 6
obecnie utknąłem w pkt 4.
skopiowałem do pliku klasa.cpp kod z http://programowanie.cal.pl/cyfbar/txt/klasacpp.txt
i po kliknięciu w F9 wyskakuje błąd:
Kod: Zaznacz cały
Build
  [C++ Error] klasa.cpp(215): E2316 'TDataBase::RefreshBase()' is not a member of 'TDataBase'


treść pliku klasa.cpp:
Kod: Zaznacz cały
//---------------------------------------------------------------------------


#pragma hdrstop

#include "klasa.h"

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)
//---------------------------------------------------------------------------
TDataBase::TDataBase()
{   // konstruktor
Memo = new TStringList;
Bitmap = new TStringList;
}
//---------------------------------------------------------------------------
TDataBase::~TDataBase()
{   // destruktor
}
//---------------------------------------------------------------------------
String TDataBase::SetColSize(int Cols, TStringGrid *Grid)
{
String temp = "";
for(int i = 0; i < Cols; i++){
     temp = temp + IntToStr(Grid->ColWidths[i]) + "#";
                              }
     temp.Delete(temp.Length(), 1);
return temp;
}
//---------------------------------------------------------------------------
void TDataBase::GetColSize(String tekst, int Cols, TStringGrid *Grid)
{
int Cx;
for(int i = 0; i < Cols; i++){
     int x = tekst.LastDelimiter("#");
     try{Cx = (tekst.SubString(x + 1, 4)).ToInt();}catch(...){Cx = 60;}
     Grid->ColWidths[Cols - i - 1] = Cx;
     tekst.Delete(x, 4);
                              }
}
//---------------------------------------------------------------------------
void TDataBase::SaveToFile(String FileName, TStringGrid *Grid)
{
TStringList *Lista = new TStringList;

String temp1 = "", temp2;

for(int i = 0; i < Grid->RowCount; i++){
  for(int j = 0; j < Grid->ColCount; j++){
      if(Grid->Cells[j][i].IsEmpty())temp2 = "[EMPTY]";
      else temp2 = Grid->Cells[j][i];
      temp1 = temp1 + temp2 + "#";
                                         }
      temp1.Delete(temp1.Length(), 1);
      Lista->Add(temp1);
      temp1 = "";
                                        }
Lista->Add("[SECTION MEMO]");
for(int i = 0; i < Memo->Count; i++){
      Lista->Add(Memo->Strings[i]);
                                     }
for(int i = 0; i < Bitmap->Count; i++){
      Lista->Add(Bitmap->Strings[i]);
                                       }
Lista->Add(SetColSize(Grid->ColCount, Grid));
Lista->SaveToFile(FileName);
Lista->Free();
}
//---------------------------------------------------------------------------
int TDataBase::ObliczIleKolumn(String tekst)
{
int x = 0;
for(int i = 0; i < tekst.Length(); i++){
     x = (tekst.SubString(i, 1) == "#") ? x + 1 : x;
                                        }
return x + 1;
}
//---------------------------------------------------------------------------
int TDataBase::ObliczIleWierszy(TStringList *lista)
{
for(int i = 0; i < lista->Count; i++){
     if(lista->Strings[i] == "[SECTION MEMO]")
     return i;
                                      }
return lista->Count - 1;
}
//---------------------------------------------------------------------------
bool TDataBase::GetMemoSection(String tekst)
{
bool test = (tekst.SubString(1, 6) == "[MEMO]" ||
              tekst.SubString(1, 9) == "[BITMAPA]" ||
              tekst.SubString(1, 14) == "[SECTION MEMO]") ? true : false;
return test;
}
//---------------------------------------------------------------------------
void TDataBase::LoadFromFile(String FileName, TStringGrid *Grid)
{
TStringList *Lista = new TStringList;
Lista->LoadFromFile(FileName);
int x = ObliczIleKolumn(Lista->Strings[0]);
Grid->ColCount = x;
Grid->RowCount = ObliczIleWierszy(Lista);
GetColSize(Lista->Strings[Lista->Count - 1], x, Grid);

String temp;

for(int i = 0; i < Lista->Count - 1; i++){
  if(!GetMemoSection(Lista->Strings[i])){
   for(int j = 0; j < x; j++){
          int y = Lista->Strings[i].LastDelimiter("#");
             temp = Lista->Strings[i].SubString(y + 1, 1000);

          if(temp == "[EMPTY]")temp = "";
             Grid->Cells[x - j - 1][i] = temp;
             Lista->Strings[i] = Lista->Strings[i].Delete(y, 1000);
                             }
                                        }
  else {
        if(Lista->Strings[i].SubString(1, 6) == "[MEMO]")
            Memo->Add(Lista->Strings[i]);
        if(Lista->Strings[i].SubString(1, 9) == "[BITMAPA]")
            Bitmap->Add(Lista->Strings[i]);
       }
                                      }
Bitmap->SaveToFile("bitmapa.txt");
Lista->Free();
}
//---------------------------------------------------------------------------
void TDataBase::SetMemo(String tekst, int number)
{
String temp = "[MEMO]" + IntToStr(number) + "#";
int length = temp.Length();
bool test = false;
for(int i = 0; i < Memo->Count; i++){
if(Memo->Strings[i].SubString(1, length) == temp){
    Memo->Strings[i] = temp + tekst;
    test = true;
    break;
                                                  }
                                     }
if(!test)Memo->Add(temp + tekst);
}
//---------------------------------------------------------------------------
int TDataBase::WierszeMemo(String tekst)
{
int x = 0;
for(int i = 0; i < tekst.Length(); i++){
     x = (tekst.SubString(i, 1) == "|") ? x + 1 : x;
                                        }
return x;
}
//---------------------------------------------------------------------------
memo TDataBase::GetMemo(int number)
{
String temp;
memo zwrot;
int z;

for(int i = 0; i < Memo->Count; i++){
     temp = Memo->Strings[i].SubString(7, 1000);
     int x = temp.LastDelimiter("#");
     try{z = (temp.SubString(0, x - 1)).ToInt();}catch(...){z = 0;}
     if(z == number){
     temp = temp.Delete(1, x);
     break;
                    }
                                     }
if(z == number){
JestNotatka = true;
MemoCount = WierszeMemo(temp);

for(int i = 0; i < MemoCount; i++){
     int x = temp.LastDelimiter("|");
     zwrot.A[i] = (temp.SubString(x + 1, 1000));
     temp = temp.Delete(x, 1000);
                                           }
               } else JestNotatka = false;
return zwrot;
}
//---------------------------------------------------------------------------
void TDataBase::SetBitmap(String FileName, int number)
{
String temp = "[BITMAPA]" + IntToStr(number) + "#";
int length = temp.Length();
bool test = false;
for(int i = 0; i < Bitmap->Count; i++){
if(Bitmap->Strings[i].SubString(1, length) == temp){
    Bitmap->Strings[i] = temp + FileName;
    test = true;
    break;
                                                    }
                                     }
if(!test)Bitmap->Add(temp + FileName);
}
//---------------------------------------------------------------------------
String TDataBase::GetBitmap(int number)
{
String temp = "";
int z;

for(int i = 0; i < Bitmap->Count; i++){
     temp = Bitmap->Strings[i].SubString(10, 300);
     int x = temp.LastDelimiter("#");
     try{z = (temp.SubString(1, x - 1)).ToInt();}catch(...){z = 0;}
     if(z == number){
     temp = temp.Delete(1, x);
     return temp;
                    }
                                     }
return temp;
}
//---------------------------------------------------------------------------
void TDataBase::RefreshBase(void)
{
Bitmap->Clear();
Memo->Clear();
}
//---------------------------------------------------------------------------


jakieś pomysły co robię nie tak??

=======================================
P.S. prawdopodobnie będę miał jeszcze wiele innych błędów więc będę kontynuował w tym temacie
Avatar użytkownika
Tuzantar
Bladawiec
Bladawiec
 
Posty: 5
Dołączył(a): niedziela, 28 listopada 2010, 18:02
Podziękował : 3
Otrzymał podziękowań: 0
System operacyjny: XP/Vista
Kompilator: C++ Builder 6
Gadu Gadu: 4042872
  Windows VistaFirefox

Re: Kurs Praktyczny: Baza Danych, problem z klasa.cpp

Nowy postprzez Cyfrowy Baron » poniedziałek, 6 grudnia 2010, 20:19

Problem polega na tym, że plikowi CPP niemal zawsze towarzyszy plik H. Ty utworzyłeś własny plik CPP w oparciu o zawartość pliku tekstowego stąd błędy. Brakuje tego, co znajduje się w pliku H. Na końcu kursu masz pliki źródłowe do pobrania - pobierz je. W archiwum znajdziesz dwa pliki klasa.h i klasa.cpp. Musisz dołączyć do projektu plik klasa.h poprzez menu: Project -> Add toi project.
To przykład bardzo prymitywnej bazy danych i pomimo mylącej nazwy TDataBase nie jest to przykład oparty na BDE ani żadnym innym silniku bazodanowym.

Za ten post autor Cyfrowy Baron otrzymał podziękowanie od:
Tuzantar
Avatar użytkownika
Cyfrowy Baron
Administrator
Administrator
 
Posty: 4716
Dołączył(a): niedziela, 13 lipca 2008, 15:17
Podziękował : 12
Otrzymał podziękowań: 442
System operacyjny: Windows 7 x64 SP1
Kompilator: Embarcadero RAD Studio XE2
C++ Builder XE2 Update 4
SKYPE: cyfbar
Gadu Gadu: 0
  Windows XPFirefox

Re: Kurs Praktyczny: Baza Danych, problem z klasa.cpp

Nowy postprzez Tuzantar » poniedziałek, 6 grudnia 2010, 20:38

tylko ze mam klasa.h (zrobiony w 2 i 3 pkt)
Kod: Zaznacz cały
//---------------------------------------------------------------------------
#include <Grids.hpp>
#ifndef klasaH
#define klasaH
//---------------------------------------------------------------------------
struct memo
{
   String A[1000];
};
//---------------------------------------------------------------------------
class TDataBase
{
public:
TDataBase();
~TDataBase();

void SaveToFile(String FileName, TStringGrid *Grid);
void LoadFromFile(String FileName, TStringGrid *Grid);
void SetMemo(String tekst, int number);
void SetBitmap(String FileName, int number);
memo GetMemo(int number);
String GetBitmap(int number);

int MemoCount;
bool JestNotatka;

private:
int ObliczIleKolumn(String tekst);
int ObliczIleWierszy(TStringList *lista);

String SetColSize(int Cols, TStringGrid *Grid);
void GetColSize(String tekst, int Cols, TStringGrid *Grid);

bool GetMemoSection(String tekst);
int WierszeMemo(String tekst);

TStringList *Memo;
TStringList *Bitmap;
};
//---------------------------------------------------------------------------
#endif

ale spróbuję podmienić

podmieniłem klasa.h razem z klasa.cpp i już nie wyrzuca błędu, widocznie musiałem gdzieś coś źle przepisać
Avatar użytkownika
Tuzantar
Bladawiec
Bladawiec
 
Posty: 5
Dołączył(a): niedziela, 28 listopada 2010, 18:02
Podziękował : 3
Otrzymał podziękowań: 0
System operacyjny: XP/Vista
Kompilator: C++ Builder 6
Gadu Gadu: 4042872
  Windows VistaFirefox

Re: Kurs Praktyczny: Baza Danych, problem z klasa.cpp

Nowy postprzez Cyfrowy Baron » poniedziałek, 6 grudnia 2010, 20:53

Wszystko zależy jak to robisz i czy włączyłeś plik klasa.h do projektu poprzez menu: Project - Add to project, potem wybierasz plik klasa.h i gotowe. pozostaje jeszcze dodanie w pliku nagłówkowym aplikacji w sekcji include dodanie #include "klasa.h". To są takie podstawowe spawy, że aż się dziwię iż ktoś jeszcze o to pyta.
Pliki klasa.cpp i klasa.h też nie tworzysz w notatniku, lecz najlepiej jest je pobrać ze strony i skopiować do katalogu projektu. Jeżeli chcesz je stworzyć sam. To po utworzeniu projektu wybierasz z menu: File -> New -> Unit C++Builder. Zostaną utworzone dwa pliki Unit1.cpp i Unit1.h zapisujesz je w katalogu projektu np. pod nazwą klasa. Przy takim tworzeniu plików nie musisz dodawać ich poprzez menu: Project -> Add to project, gdyż są dodawane automatycznie. Potem wypełniasz pliki kodem, ale nie usuwasz tego co już tam jest tylko dodajesz nowe funkcje, zmienne, klasy itp.

Proponuje byś zapoznał się z kursem: teoria -> Tworzenie klas; oraz: teoria -> Tworzenie modułów.

To tyle gwoli wyjaśnienia, ale pozostaje jeszcze kwestia błędu. Tutaj ja popełniłem błąd w kursie, gdyż nie dodałem deklaracji funkcji RefreshBase w pliku nagłówkowym klasa.h.


Klasa.h:
KOD cpp:     UKRYJ  
//---------------------------------------------------------------------------
#ifndef KlasaH
#define KlasaH
//---------------------------------------------------------------------------
#include <Grids.hpp>
//---------------------------------------------------------------------------
struct memo
{
 String A[1000];
};
//---------------------------------------------------------------------------
class TDataBase
{
 public:
 TDataBase();
 ~TDataBase();

 void SaveToFile(String FileName, TStringGrid *Grid);
 void LoadFromFile(String FileName, TStringGrid *Grid);
 void SetMemo(String tekst, int number);
 void SetBitmap(String FileName, int number);
 void RefreshBase(void);                                                     // <-- tego zabrakło
 memo GetMemo(int number);
 String GetBitmap(int number);

 int MemoCount;
 bool JestNotatka;

 private:
 int ObliczIleKolumn(String tekst);
 int ObliczIleWierszy(TStringList *lista);

 String SetColSize(int Cols, TStringGrid *Grid);

 void GetColSize(String tekst, int Cols, TStringGrid *Grid);
 bool GetMemoSection(String tekst);
 int WierszeMemo(String tekst);

 TStringList *Memo;
 TStringList *Bitmap;
 
};
//---------------------------------------------------------------------------
#endif


Klasa.cpp
KOD cpp:     UKRYJ  
//---------------------------------------------------------------------------
#include <vcl.h>
#pragma hdrstop

#include "Klasa.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
//---------------------------------------------------------------------------
TDataBase::TDataBase()
{   // konstruktor
 Memo = new TStringList;
 Bitmap = new TStringList;
}
//---------------------------------------------------------------------------
TDataBase::~TDataBase()
{   // destruktor
}
//---------------------------------------------------------------------------
String TDataBase::SetColSize(int Cols, TStringGrid *Grid)
{
 String temp = "";
 for(int i = 0; i < Cols; i++){
     temp = temp + IntToStr(Grid->ColWidths[i]) + "#";
                              }
     temp.Delete(temp.Length(), 1);
 return temp;
}
//---------------------------------------------------------------------------
void TDataBase::GetColSize(String tekst, int Cols, TStringGrid *Grid)
{
 int Cx;
 for(int i = 0; i < Cols; i++){
     int x = tekst.LastDelimiter("#");
     try{Cx = (tekst.SubString(x + 1, 4)).ToInt();}catch(...){Cx = 60;}
     Grid->ColWidths[Cols - i - 1] = Cx;
     tekst.Delete(x, 4);
                              }
}
//---------------------------------------------------------------------------
void TDataBase::SaveToFile(String FileName, TStringGrid *Grid)
{
 TStringList *Lista = new TStringList;

 String temp1 = "", temp2;

 for(int i = 0; i < Grid->RowCount; i++){
  for(int j = 0; j < Grid->ColCount; j++){
      if(Grid->Cells[j][i].IsEmpty())temp2 = "[EMPTY]";
      else temp2 = Grid->Cells[j][i];
      temp1 = temp1 + temp2 + "#";
                                         }
      temp1.Delete(temp1.Length(), 1);
      Lista->Add(temp1);
      temp1 = "";
                                        }
 Lista->Add("[SECTION MEMO]");
 for(int i = 0; i < Memo->Count; i++){
      Lista->Add(Memo->Strings[i]);
                                     }
 for(int i = 0; i < Bitmap->Count; i++){
      Lista->Add(Bitmap->Strings[i]);
                                       }
 Lista->Add(SetColSize(Grid->ColCount, Grid));
 Lista->SaveToFile(FileName);
 Lista->Free();
}
//---------------------------------------------------------------------------
int TDataBase::ObliczIleKolumn(String tekst)
{
 int x = 0;
 for(int i = 0; i < tekst.Length(); i++){
     x = (tekst.SubString(i, 1) == "#") ? x + 1 : x;
                                        }
 return x + 1;
}
//---------------------------------------------------------------------------
int TDataBase::ObliczIleWierszy(TStringList *lista)
{
 for(int i = 0; i < lista->Count; i++){
     if(lista->Strings[i] == "[SECTION MEMO]")
     return i;
                                      }
 return lista->Count - 1;
}
//---------------------------------------------------------------------------
bool TDataBase::GetMemoSection(String tekst)
{
 bool test = (tekst.SubString(1, 6) == "[MEMO]" ||
              tekst.SubString(1, 9) == "[BITMAPA]" ||
              tekst.SubString(1, 14) == "[SECTION MEMO]") ? true : false;
 return test;
}
//---------------------------------------------------------------------------
void TDataBase::LoadFromFile(String FileName, TStringGrid *Grid)
{
 TStringList *Lista = new TStringList;
 Lista->LoadFromFile(FileName);
 int x = ObliczIleKolumn(Lista->Strings[0]);
 Grid->ColCount = x;
 Grid->RowCount = ObliczIleWierszy(Lista);
 GetColSize(Lista->Strings[Lista->Count - 1], x, Grid);

 String temp;

 for(int i = 0; i < Lista->Count - 1; i++){
  if(!GetMemoSection(Lista->Strings[i])){
   for(int j = 0; j < x; j++){
          int y = Lista->Strings[i].LastDelimiter("#");
             temp = Lista->Strings[i].SubString(y + 1, 1000);

          if(temp == "[EMPTY]")temp = "";
             Grid->Cells[x - j - 1][i] = temp;
             Lista->Strings[i] = Lista->Strings[i].Delete(y, 1000);
                             }
                                        }
  else {
        if(Lista->Strings[i].SubString(1, 6) == "[MEMO]")
            Memo->Add(Lista->Strings[i]);
        if(Lista->Strings[i].SubString(1, 9) == "[BITMAPA]")
            Bitmap->Add(Lista->Strings[i]);
       }
                                      }
 Bitmap->SaveToFile("bitmapa.txt");
 Lista->Free();
}
//---------------------------------------------------------------------------
void TDataBase::SetMemo(String tekst, int number)
{
 String temp = "[MEMO]" + IntToStr(number) + "#";
 int length = temp.Length();
 bool test = false;
 for(int i = 0; i < Memo->Count; i++){
 if(Memo->Strings[i].SubString(1, length) == temp){
    Memo->Strings[i] = temp + tekst;
    test = true;
    break;
                                                  }
                                     }
 if(!test)Memo->Add(temp + tekst);
}
//---------------------------------------------------------------------------
int TDataBase::WierszeMemo(String tekst)
{
 int x = 0;
 for(int i = 0; i < tekst.Length(); i++){
     x = (tekst.SubString(i, 1) == "|") ? x + 1 : x;
                                        }
 return x;
}
//---------------------------------------------------------------------------
memo TDataBase::GetMemo(int number)
{
 String temp;
 memo zwrot;
 int z;

 for(int i = 0; i < Memo->Count; i++){
     temp = Memo->Strings[i].SubString(7, 1000);
     int x = temp.LastDelimiter("#");
     try{z = (temp.SubString(0, x - 1)).ToInt();}catch(...){z = 0;}
     if(z == number){
     temp = temp.Delete(1, x);
     break;
                    }
                                     }
 if(z == number){
 JestNotatka = true;
 MemoCount = WierszeMemo(temp);

 for(int i = 0; i < MemoCount; i++){
     int x = temp.LastDelimiter("|");
     zwrot.A[i] = (temp.SubString(x + 1, 1000));
     temp = temp.Delete(x, 1000);
                                           }
               } else JestNotatka = false;
 return zwrot;
}
//---------------------------------------------------------------------------
void TDataBase::SetBitmap(String FileName, int number)
{
 String temp = "[BITMAPA]" + IntToStr(number) + "#";
 int length = temp.Length();
 bool test = false;
 for(int i = 0; i < Bitmap->Count; i++){
 if(Bitmap->Strings[i].SubString(1, length) == temp){
    Bitmap->Strings[i] = temp + FileName;
    test = true;
    break;
                                                    }
                                     }
 if(!test)Bitmap->Add(temp + FileName);
}
//---------------------------------------------------------------------------
String TDataBase::GetBitmap(int number)
{
 String temp = "";
 int z;

 for(int i = 0; i < Bitmap->Count; i++){
     temp = Bitmap->Strings[i].SubString(10, 300);
     int x = temp.LastDelimiter("#");
     try{z = (temp.SubString(1, x - 1)).ToInt();}catch(...){z = 0;}
     if(z == number){
     temp = temp.Delete(1, x);
     return temp;
                    }
                                     }
 return temp;
}
//---------------------------------------------------------------------------
void TDataBase::RefreshBase(void)
{
 Bitmap->Clear();
 Memo->Clear();
}
//---------------------------------------------------------------------------

Za ten post autor Cyfrowy Baron otrzymał podziękowanie od:
Tuzantar
Avatar użytkownika
Cyfrowy Baron
Administrator
Administrator
 
Posty: 4716
Dołączył(a): niedziela, 13 lipca 2008, 15:17
Podziękował : 12
Otrzymał podziękowań: 442
System operacyjny: Windows 7 x64 SP1
Kompilator: Embarcadero RAD Studio XE2
C++ Builder XE2 Update 4
SKYPE: cyfbar
Gadu Gadu: 0
  Windows XPFirefox

Re: Kurs Praktyczny: Baza Danych, problem z klasa.cpp

Nowy postprzez Tuzantar » poniedziałek, 6 grudnia 2010, 21:01

Robię wg kolejności w poradniku i jak na razie wszystko jest ok :) (no oprócz tego RefreshBase, ale dzięki Tobie problem zażegnany)
Wracam do pisania :)
Avatar użytkownika
Tuzantar
Bladawiec
Bladawiec
 
Posty: 5
Dołączył(a): niedziela, 28 listopada 2010, 18:02
Podziękował : 3
Otrzymał podziękowań: 0
System operacyjny: XP/Vista
Kompilator: C++ Builder 6
Gadu Gadu: 4042872
  Windows VistaFirefox

Re: Kurs Praktyczny: Baza Danych, problem z klasa.cpp

Nowy postprzez Cyfrowy Baron » poniedziałek, 6 grudnia 2010, 21:07

Nie cytuj całych postów, przecież wiadomo o czym dyskutujemy. Jeżeli chcesz się odnieść do jakiegoś fragmentu wypowiedzi to zacytuj ten fragment. Jeżeli odnosisz się do całego postu, to nic nie cytuj.

Za ten post autor Cyfrowy Baron otrzymał podziękowanie od:
Tuzantar
Avatar użytkownika
Cyfrowy Baron
Administrator
Administrator
 
Posty: 4716
Dołączył(a): niedziela, 13 lipca 2008, 15:17
Podziękował : 12
Otrzymał podziękowań: 442
System operacyjny: Windows 7 x64 SP1
Kompilator: Embarcadero RAD Studio XE2
C++ Builder XE2 Update 4
SKYPE: cyfbar
Gadu Gadu: 0
  Windows XPFirefox

Re: Kurs Praktyczny: Baza Danych, problem z klasa.cpp

Nowy postprzez Tuzantar » poniedziałek, 6 grudnia 2010, 21:37

no i mam kolejny błąd (ale chyba ostatni)
po kliknięciu w F9, wyskakuje:


[Linker Error] Unresolved external '__fastcall TForm1::StringGrid1Click(System::TObject *)' referenced from D:\BCBPROBNY\BDMP BORLAND\UNIT1.OBJ

Avatar użytkownika
Tuzantar
Bladawiec
Bladawiec
 
Posty: 5
Dołączył(a): niedziela, 28 listopada 2010, 18:02
Podziękował : 3
Otrzymał podziękowań: 0
System operacyjny: XP/Vista
Kompilator: C++ Builder 6
Gadu Gadu: 4042872
  Windows VistaFirefox

Re: Kurs Praktyczny: Baza Danych, problem z klasa.cpp

Nowy postprzez Cyfrowy Baron » poniedziałek, 6 grudnia 2010, 21:54

Mam pewne podjerzenia. Opisz dokładnie jak utworzyłeś zdarzenie OnClick dla obiektu StringGrid1.
Avatar użytkownika
Cyfrowy Baron
Administrator
Administrator
 
Posty: 4716
Dołączył(a): niedziela, 13 lipca 2008, 15:17
Podziękował : 12
Otrzymał podziękowań: 442
System operacyjny: Windows 7 x64 SP1
Kompilator: Embarcadero RAD Studio XE2
C++ Builder XE2 Update 4
SKYPE: cyfbar
Gadu Gadu: 0
  Windows XPFirefox

Re: Kurs Praktyczny: Baza Danych, problem z klasa.cpp

Nowy postprzez Tuzantar » poniedziałek, 6 grudnia 2010, 21:59

no właśnie problem w tym że nie tworzyłem takiego zdarzenia, tylko OnSelectCell
klik na StringGrid1 Events->dwuklik na OnSelectCell i wpisałem kod z poradnika
KOD cpp:     UKRYJ  
void __fastcall TForm1::StringGrid1SelectCell(TObject *Sender, int ACol,
      int ARow, bool &CanSelect)
{
 Memo1->Clear();
  memo temp; //definicja struktury memo
  temp = Baza->GetMemo(ARow);
  if(Baza->JestNotatka)
    {
      for(int i = 0; i < Baza->MemoCount; i++){
        if(!temp.A[Baza->MemoCount - i - 1].IsEmpty())
         Memo1->Lines->Add(temp.A[Baza->MemoCount - i - 1]);
              }
    }

  Image1->Picture = NULL;
  try{Image1->Picture->LoadFromFile(Baza->GetBitmap(ARow));}
  catch(...){;}
}

a okienko StringGrid1 Events->OnClick jest puste
Avatar użytkownika
Tuzantar
Bladawiec
Bladawiec
 
Posty: 5
Dołączył(a): niedziela, 28 listopada 2010, 18:02
Podziękował : 3
Otrzymał podziękowań: 0
System operacyjny: XP/Vista
Kompilator: C++ Builder 6
Gadu Gadu: 4042872
  Windows VistaFirefox

Re: Kurs Praktyczny: Baza Danych, problem z klasa.cpp

Nowy postprzez Cyfrowy Baron » poniedziałek, 6 grudnia 2010, 23:36

Trudno powiedzieć co Ty tam nawyczyniałeś. Sprawdź czy w pliku nagłówkowym formularza masz deklarację zdarzenie StringGrid1Click i czy masz definicję tego zdarzenia w pliku źródłowym.

Najlepiej wrzuć ten projekt na forum. Odnoszę wrażenie, że masz znikome pojęcie o środowisku C++Builder.
Avatar użytkownika
Cyfrowy Baron
Administrator
Administrator
 
Posty: 4716
Dołączył(a): niedziela, 13 lipca 2008, 15:17
Podziękował : 12
Otrzymał podziękowań: 442
System operacyjny: Windows 7 x64 SP1
Kompilator: Embarcadero RAD Studio XE2
C++ Builder XE2 Update 4
SKYPE: cyfbar
Gadu Gadu: 0
  Windows XPFirefox


 • Podobne tematy
  Odpowiedzi
  Wyświetlone
  Ostatni post

Powrót do Bazy danych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 3 gości

cron